- Διαφήμιση -

Πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης, ο καναλάρχης των «Δύο Ξένων»

Υποδυόταν τον καναλάρχη και ιδιοκτήτη του σταθμού ως Νικηφόρος Κασιμάτης όπου εργαζόταν η Μαρίνα Κουντουράτου

Έφυ­γε από τη ζωή ο ηθο­ποιός Δημή­τρης Τσού­τσης έγι­νε γνω­στός στο ευρύ κοι­νό από τη συμ­με­το­χή του στη δημο­φι­λή σει­ρά του MEGA «Δύο ξένοι».

Υπο­δυό­ταν τον κανα­λάρ­χη και ιδιο­κτή­τη του σταθ­μού ως Νικη­φό­ρος Κασι­μά­της όπου εργα­ζό­ταν η Μαρί­να Κου­ντου­ρά­του ενώ ήταν και το φλερτ της Ντέ­νης Μαρκορά.

Το δικό του αντίο μέσω Facebook έγρα­ψε ο Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας γρά­φο­ντας: «Έφυ­γε ο αγα­πη­μέ­νος μας φίλος. Ο σπου­δαί­ος ηθο­ποιός ζωγρά­φος και ποι­η­τής της ζωής Δημή­τρης Τσού­τσης. Ένα από τα πιο ταλα­ντού­χα, ευγε­νι­κά και σπά­νια πλά­σμα­τα που γνώ­ρι­σα στο θέατρο.…Καλό ταξί­δι λατρε­μέ­νε μου».

Εφυ­γε ο αγα­πη­μέ­νος μας φίλος..ο σπου­δαιος ηθο­ποιος ζωγρα­φος και ποι­η­της της ζωής Δημή­τρης Τσου­τσης.. Ενα απο τα πιο…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας στις Δευ­τέ­ρα, 3 Φεβρουα­ρί­ου 2020

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων