- Διαφήμιση -

Κλέλια Ρένεση: Τα χιουμοριστικά στιγμιότυπα με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στα γυρίσματα της «Μουρμούρας» [video]

Αναμφισβήτητα η Κλέλια Ρένεση διανύει μία από τις πιο τρυφερές περιόδους της ζωής της, αφού βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Η μελα­χρι­νή ηθο­ποιός είναι πιο χαρού­με­νη από ποτέ και μετρά αντί­στρο­φα για να υπο­δε­χθεί το μωρό της, καρ­πός του έρω­τά της με τον γνω­στό τρα­γου­δι­στή, Μάνου Τσάο. Πριν λίγες μέρες, έγι­νε γνω­στό το φύλο του μωρού που περι­μέ­νει, το οποίο είναι κορίτσι.

Ωστό­σο, η Κλέ­λια εξα­κο­λου­θεί να δίνει το «παρών» στα γυρί­σμα­τα της σει­ράς του Alpha «Μην αρχί­ζεις τη Μουρ­μού­ρα», καθώς έχει ιδιαί­τε­ρη αδυ­να­μία στη δου­λειά της. Φέτος, μάλι­στα, ο ρόλος της Καί­της της έχει ται­ριά­ξει πολύ και αυτός είναι και ο λόγος που έχει αγα­πη­θεί τόσο από το κοι­νό. Μετά το διά­λειμ­μα της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας, οι ηθο­ποιοί της Μουρ­μού­ρας επέ­στρε­ψαν στη βάση τους. Έτσι, η Κλέ­λια θέλη­σε να μοι­ρα­στεί με τους δια­δι­κτυα­κούς της φίλους στο Instagram κάποια χιου­μο­ρι­στι­κά στιγ­μιό­τυ­πα με τον Ηλία ή κατά κόσμον Βλα­δί­μη­ρο Κυριακίδη.

 

Πηγή www.tlife.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων