- Διαφήμιση -

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Σπύρο Παπαδόπουλο

Τι συμβαίνει με το Στην υγειά μας ρε παιδιά;

Τελι­κά, η μετα­κό­μι­ση δεν πήγε καλά και επι­στρέ­φει στο γνώ­ρι­μο περι­βάλ­λον. Ο Σπύ­ρος Παπα­δό­που­λος δεν θα ξανα­πεί «Στην υγειά μας ρε παι­διά» βρά­δυ Παρα­σκευ­ής. Η εκπο­μπή επι­στρέ­φει και επί­ση­μα στην prime time του Σαβ­βά­του σε νέα ώρα, στις 22:00. Η ανα­κοί­νω­ση του ΣΚΑΪ ανα­φέ­ρει τα εξής:

Σάβ­βα­το βρά­δυ και η τηλε­ο­πτι­κή δια­σκέ­δα­ση έχει έναν μόνο σταθ­μό. Την εκπο­μπή του Σπύ­ρου Παπα­δό­που­λου «Στην υγειά μας ρε παι­διά» στον ΣΚΑΪ.

Οι παρέ­ες που αγα­πή­σα­με, οι μου­σι­κοί και τα τρα­γού­δια που λατρέ­ψα­με, το κέφι που δεν στα­μα­τά­ει ποτέ. Η εκπο­μπή – σταθ­μός στην τηλε­ο­πτι­κή δια­σκέ­δα­ση επι­στρέ­φει το Σάβ­βα­το στον ΣΚΑΪ, στη μέρα που καθιε­ρώ­θη­κε ως η μεγα­λύ­τε­ρη τηλε­ο­πτι­κή συνή­θεια. Για­τί τα Σάβ­βα­τα είναι πιο μελωδικά!

Ο Σπύ­ρος Παπα­δό­που­λος υπο­δέ­χε­ται στο στού­ντιο όμορ­φες παρέ­ες και δίνει τον τόνο για να ξεκι­νή­σουν δυνα­τές μου­σι­κές βρα­διές με υπέ­ρο­χα τρα­γού­δια και απρό­σμε­νες μελω­δι­κές συναντήσεις.

Αυτό το Σάβ­βα­το η εκπο­μπή αφιε­ρώ­νει μια βρα­διά στην Πάο­λα και τους φίλους της, με αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια, ξεχω­ρι­στές ερμη­νεί­ες και ιδιαί­τε­ρες μου­σι­κές συναντήσεις.

 

Πηγή www.zappit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων