- Διαφήμιση -

Τρόμος στον αέρα: Πανικός και λιποθυμίες σε πτήση από Αθήνα προς Λήμνο

Στιγμές τρόμου έζησαν δεκάδες επιβάτες το βράδυ της Δευτέρας στην πτήση από την Αθήνα με προορισμό τη Λήμνο

Στιγ­μές τρό­μου έζη­σαν δεκά­δες επι­βά­τες το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας στην πτή­ση από την Αθή­να με προ­ο­ρι­σμό τη Λήμνο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Limnos FM 100, λίγα λεπτά μετά την απο­γεί­ω­ση, ακού­στη­κε ένας εκκω­φα­ντι­κός θόρυ­βος και το αερο­σκά­φος άρχι­σε να «τρέ­μει» πολύ έντο­να και να μην έχει σωστή κλί­ση και ισορροπία.

Αμέ­σως επι­κρά­τη­σε πανι­κός, με απο­τέ­λε­σμα οι επι­βαί­νο­ντες να βάλουν σωσί­βια, να δίνουν κου­ρά­γιο ο ένας στον άλλον, ενώ χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι «ξήλω­σαν» μέχρι και χερού­λι από κάθισμα.

Ο πιλό­τος επέ­στρε­ψε το αερο­πλά­νο στο «Ελ.Βενιζέλος», όπου προ­σγειώ­θη­κε με ασφά­λεια. Μάλι­στα, μετά την προ­σγεί­ω­ση, ασθε­νο­φό­ρα παρέ­λα­βαν λιπό­θυ­μους επι­βά­τες, για να τους παρα­σχε­θούν οι πρώ­τες βοήθειες.

Η εται­ρεία μετέ­φε­ρε με λεω­φο­ρείο τους επι­βά­τες, προ­κει­μέ­νου να ταξι­δέ­ψουν για Λήμνο με άλλο αεροσκάφος.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων