- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή ο παρουσιαστής Κώστας Σγόντζος

Η ανάρτηση του πρώην συνεργάτη και φίλου του, Πέτρου Κουσουλού

Την τελευ­ταία του πνοή άφη­σε ο ραδιο­φω­νι­κός παρα­γω­γός, δημο­σιο­γρά­φος και παρου­σια­στής Κώστας Σγόν­τζος, μετά από βαρύ εγκε­φα­λι­κό επεισόδιο.

Είχε γίνει γνω­στός στο ευρύ κοι­νό μέσα από την εκπο­μπή της ΕΡΤ «Παι­χνί­δια χωρίς Σύνο­ρα» όπου είχε ανα­λά­βει χρέη παρου­σια­στή αλλά και από το «Μου­σι­κό καλειδοσκόπιο».

Την είδη­ση του θανά­του του έκα­νε γνω­στή ο δημο­σιο­γρά­φος Πέτρος Κου­σου­λός μέσω μιας ανάρ­τη­σης του στο facebook.

«Καλο­καί­ρι 2014. Ιού­νιος για την ακρί­βεια. Μόλις έχει τελειώ­σει η σεζόν για την εκπο­μπή «Ρεπορ­τάζ» Action24. Όλη η παλιο­πα­ρέα αλλά και η ομά­δα του e‑reportaz.gr βγή­κα­με να τα πιού­με! Ανά­με­σα μας και η ψυχή της παρέ­ας. Ο Κων­στα­ντί­νος Σγον­τζος. Ένα μεγά­λο «παι­δί» με καρ­διά αγγέλου.

Πραγ­μα­τι­κά! Σήμε­ρα έμα­θα ότι δεν είναι κοντά μας! Βρί­σκε­ται δίπλα με άλλα αγγε­λά­κια στον Παρά­δει­σο. Γεια σου αδελ­φέ μου, καλό ταξί­δι και σε ευχα­ρι­στώ για όλα.» έγρα­ψε ο δημο­σιο­γρά­φος και συνό­δευ­σε την φωτο­γρα­φία που δημοσίευσε.

Καλο­καί­ρι 2014. Ιού­νιος για την ακρί­βεια. Μόλις έχει τελειώ­σει η σεζόν για την εκπο­μπή «Ρεπορ­τάζ» Action24 Όλη η…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Πέτρος Κου­σου­λός στις Κυρια­κή, 14 Απρι­λί­ου 2019

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων