- Διαφήμιση -

Πέθανε ο ηθοποιός Βασίλης Πολίτης

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Κυριακής ο ηθοποιός Βασίλης Πολίτης.

Την τελευ­ταία του πνοή άφη­σε το βρά­δυ της Κυρια­κής ο ηθο­ποιός Βασί­λης Πολίτης.

Ο ίδιος, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, αισθάν­θη­κε μια αδια­θε­σία ενώ βρι­σκό­ταν στο εξο­χι­κό του στο Άνω Σού­λι και μετα­φέρ­θη­κε στο Κέντρο Υγεί­ας Νέας Μάκρης με κινη­τή μονά­δα του ΕΚΑΒ.

Εκεί δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του, ενώ αδιευ­κρί­νι­στα παρα­μέ­νουν ακό­μη τα αίτια.

Ο Βασί­λης Πολί­της είχε παί­ξει σε πολ­λές, αγα­πη­μέ­νες σει­ρές του ΑΝΤ1, όπως στο «Πόλε­μος των Άστρων», «Ο Τζί­τζι­κας και ο Μέρ­μη­γκας», «Οι βαρ­βά­τοι», «Φίλα τον βάτρα­χό σου» κ.α

Επί­σης, συμ­με­τεί­χε σε ελλη­νι­κές κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες, όπως: «Αυτοί που μίλη­σαν με τον θάνα­το», «Εις μνή­μην Χάρ­ρυ Κλυνν … και κλά­μα», «Εν ονό­μα­τι του νόμου», «Η σκλά­βα», «Ο Σταύ­ρος είναι πονη­ρός», «Τα παι­διά της πιά­τσας» και «Το ψέμα πάει σύννεφο».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων