- Διαφήμιση -

Πέθανε η Έρρικα Μπρόγιερ

Η Έρρικα Μπρόγιερ έφυγε σήμερα (05.01.2020) από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Νοσηλευόταν στην εντατική δίνοντας "μάχη" με τον καρκίνο. Μεσουράνησε στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου, ως ντουέτο με την αδελφή της, Μαργαρίτα, ενώ στη συνέχεια έκανε και σόλο καριέρα.

Έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή η Έρρι­κα Μπρό­γιερ σε ηλι­κία 77 ετών, ύστε­ρα από άνι­ση “μάχη” με τον καρ­κί­νο. Η Έρρι­κα Μπρό­γιερ γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1942 από Έλλη­να πατέ­ρα και μητέ­ρα Αυστρια­κή. Ο πατέ­ρας της ήταν ο ηθο­ποιός Τέλης Ανθί­δης (Αρι­στο­τέ­λης Μαστρα­πάς), όμως η Έρρι­κα, όπως και η αδελ­φή της Μαρ­γα­ρί­τα, κρά­τη­σαν το επί­θε­το της μητέ­ρας τους για την καριέ­ρα τους.

Η Έρρι­κα Μπρό­γιερ μεσου­ρά­νη­σε στον χώρο του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, ως ντου­έ­το με την αδελ­φή της, Μαρ­γα­ρί­τα, ενώ στη συνέ­χεια έκα­νε και σόλο καριέ­ρα. Τρα­γου­δού­σε, χόρευε και έπαι­ζε σε πολ­λές ται­νί­ες του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου. Η ίδια είχε δηλώ­σει: “Έχει δηλώ­σει ότι «Η πιο τσαχ­πί­να ήμουν εγώ. Η Μαρ­γα­ρί­τα ήταν πιο όμορ­φη, είχε ωραίο κεφά­λι. Γι’ αυτό και την κυνη­γού­σαν οι μικρό­τε­ροι άνδρες, ενώ εμέ­να οι ηλι­κιω­μέ­νοι, για­τί είχα baby face και με χάζευαν”.

Μαζί με την αδελ­φή της ξεκί­νη­σαν ως δίδυ­μο στο τρα­γού­δι και τον χορό το 1961. Έναν χρό­νο μετά έκα­ναν και την παρ­θε­νι­κή της εμφά­νι­ση στο σινε­μά στην ται­νία “Όταν λεί­πει η γάτα” του Αλέ­κου Σακελλάριου.

Η Έρρι­κα Μπρό­γιερ είναι πρώ­ην σύζυ­γος του Κώστα Βου­τσά και μητέ­ρα της Σάντρας Βου­τσά. Ανέ­βη­καν τα σκα­λιά της εκκλη­σί­ας έπει­τα από δύο χρό­νια σχέ­σης, Αυτός ήταν ο πρώ­τος γάμος του ηθο­ποιού, αλλά λίγο αργό­τε­ρα πήραν την από­φα­ση να χωρί­σουν. “Ο Κώστας πάντο­τε ήταν γυναι­κάς. Μόνος του μου είχε πει, όταν πια χωρί­σα­με «Έρρι­κα, αυτό με τα χρό­νια επι­δει­νώ­νε­ται». Του­λά­χι­στον, ο Κώστας τα έλε­γε. Άλλοι δεν τα λένε” είχε δηλώ­σει η Ερρι­κα Μπρό­γιερ στην Espresso.

 

Πηγή newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων