- Διαφήμιση -

Netflix — La Casa De Papel: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον τρίτο κύκλο (vids)

19 Ιουλίου... η ημερομηνία που περιμένουν με αγωνία οι -εκατομμύρια- φανατικοί τηλεθεατές του "La Casa de Papel".

Κατ’ αρχήν, πριν συνε­χί­σε­τε, να ξεκα­θα­ρί­σου­με ότι ακο­λου­θούν spoiler. Αν λοι­πόν δεν έχε­τε κάνει το καθή­κον σας, δηλα­δή αν δεν έχε­τε ολο­κλη­ρώ­σει τις δύο πρώ­τες σεζόν, μην συνε­χί­σε­τε το διάβασμα.

Οι υπό­λοι­ποι… συνεχίστε…

Λοι­πόν, σύμ­φω­να με το φινά­λε της δεύ­τε­ρης σεζόν της λατρε­μέ­νης σει­ράς του Netflix, η ληστεία έγι­νε και η ομά­δα κατά­φε­ρε να δρα­πε­τεύ­σει με τα χρή­μα­τα, χωρίς να συλ­λη­φθεί κάποιος.

Οι φανα­τι­κοί του Professor, της Τόκυο και του Αρτου­ρί­το κάθο­νται σε αναμ­μέ­να κάρ­βου­να, καθώς ακό­μα είναι άγνω­στος ο τρό­πος που θα συνε­χι­στεί η πλο­κή της σειράς.

Στο πρώ­το τρέι­λερ της τρί­της σεζόν ο profesor σε πρώ­το πλά­νο να φορά­ει στην αρχή την κλα­σι­κή αγα­πη­μέ­νη μάσκα — σύμ­βο­λο της ληστεί­ας- του Σαλ­βα­δόρ Ντα­λί, την οποία και αφαι­ρεί μετά.

Βγά­ζο­ντας τη μάσκα, ο Καθη­γη­τής εξη­γεί το κόν­σε­πτ του νέου κύκλου:

«Όσοι αντι­λαμ­βά­νο­νται αυτή την μάσκα ως σύμ­βο­λο της αντί­στα­σης, θα κατα­λά­βουν τον λόγο που επιστρέφουμε.

Η αστυ­νο­μία έχει συλ­λά­βει έναν από εμάς και τον κρα­τά­ει σε άγνω­στη τοποθεσία.

Δεν είχα­με σκο­πό να επι­στρέ­ψου­με, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγ­μα­τα πρέ­πει να αντι­δρά­σου­με. Κι αυτή τη φορά θα το κάνου­με δυνα­τά», ξεκα­θα­ρί­ζει ο πρωταγωνιστής.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στο πρώ­το βίντεο που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα για το promo της τρί­της σεζόν της σει­ράς του Netflix, το πρω­τα­γω­νι­στι­κό καστ με μου­σι­κή υπό­κρου­ση το θρυ­λι­κό «Bella Ciao» επα­να­συν­δέ­ε­ται για την κυκλι­κή πρώ­τη ανά­γνω­ση του σεναρίου.

Ταυ­τό­χρο­να παρου­σιά­ζο­νται και τα νέα μέλη, όπως ο Hovik Keuchkerian (Bogota), η Najwa Nimri (Alicia), ο Fernando Cayo (Tamayo) και ο Rodrigo de la Serna (The Engineer).

Οι ηθο­ποιοί που επι­στρέ­φουν στη δρά­ση είναι οι Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (“Nairobi”), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví) και Juan Fernández (Coronel Prieto) και Mario de la Rosa (Suarez) οι οποί­οι εμφα­νί­ζο­νται στο βίντεο στο πλευ­ρό του δημιουρ­γού της σει­ράς Álex Pina και του σκη­νο­θέ­τη Jesús Colmenar.

Άλλη μια έκπλη­ξη για τους φαν της σει­ράς, ήταν η εμφά­νι­ση του «Berlin» (Pedro Alonso), ο οποί­ος πέθα­νε στο τέλος της ληστεί­ας στη δεύ­τε­ρη σεζόν.

Πηγή www.newsbomb.gr

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων