- Διαφήμιση -

Ελληνικά αριστουργήματα από τη συλλογή της Ταινιοθήκης στο θερινό Λαϊς

...με αφηγητή τον Σταύρο Τορνέ.

Την Κυρια­κή 27 Ιου­νί­ου θα προ­βλη­θεί το αρι­στούρ­γη­μα του Λέο­ντος Λοΐ­σιου «Ψαρά­δες και Ψαρέ­μα­τα», παρα­γω­γής 1961 (22′) με αφη­γη­τή τον μονα­δι­κό Σταύ­ρο Τορ­νέ. Μαζί θα προ­βλη­θεί και η ται­νία «Κοι­νω­νι­κή Σαπί­λα» (1932, 50′) του Στέ­λιου Τατα­σό­που­λου, με γαλ­λι­κούς υπότιτλους.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων