- Διαφήμιση -

Έγκλημα στα γλυκά νερά: Μετανιωμένος ο δολοφόνος

Δεν έπεισαν οι απαντήσεις του και κρίθηκε προφυλακιστέος

Συνε­χί­ζε­ται η υπό­θε­ση στα Γλυ­κά Νερά με τον “συζυ­γο­κτό­νο” να δηλώ­νει μετα­νιω­μέ­νος που κατέ­στρε­ψε τη ζωή του. Οι απα­ντή­σεις του δεν έπει­σαν τον ανα­κρι­τή και τον εισαγ­γε­λέα και έτσι οδη­γή­θη­κε στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού καθώς κρί­θη­κε προφυλακιστέος.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων