- Διαφήμιση -

Οι Shame μαζί με τον Iggy Pop και τους James στο Release Athens

Οι Shame, μία από τις κορυφαίες νέες alternative rock μπάντες της Βρετανίας, έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας και το Release Athens 2019!

Οι Shame, μία από τις κορυ­φαί­ες νέες alternative rock μπά­ντες της Βρε­τα­νί­ας, έρχο­νται για πρώ­τη φορά στη χώρα μας και το Release Athens 2019! Το πεντα­με­λές συγκρό­τη­μα από το Λον­δί­νο είναι το τρί­το όνο­μα που θα πλαι­σιώ­σει τον μεγά­λο Iggy Pop και τους James το Σάβ­βα­το 8 Ιου­νί­ου, στην Πλα­τεία Νερού, εκπρο­σω­πό­ντας τη νέα γενιά της σύγ­χρο­νης rock σκηνής.

Το περ­σι­νό κατα­πλη­κτι­κό ντε­μπού­το τους, “Songs Of Praise”, μας σύστη­σε μια μπά­ντα με νεα­νι­κή ορμή και θυμό και, ταυ­τό­χρο­να, ανθε­μι­κά τρα­γού­δια και έναν κλα­σι­κό ήχο της alternative σκη­νής (από την post-punk έως την britpop) με τη δική τους ζωντά­νια, πάθος και χιού­μορ. Σε αυτό, περιέ­χο­νται τα 5 από τα 6 singles-δυνα­μί­τες που έχει κυκλο­φο­ρή­σει η μπά­ντα, μέχρι στιγ­μής: Gold Hole“, “Tasteless“, “The Lick“, “Concrete“, “One Rizla“.

Το “Songs Of Praise” δεν έλει­ψε από καμία λίστα και κατέ­κτη­σε την κορυ­φή σε αυτήν της, πάντα σεβα­στής, Rough Trade, που τους χάρι­σε τον τίτλου του Album Of The Year, ενώ ταξί­δε­ψαν σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο συμ­με­τέ­χο­ντας σε κάθε μεγά­λο φεστι­βάλ. Ηδη, από το 2016 και ολό­κλη­ρο το 2017, πριν καν ηχο­γρα­φή­σουν το ντε­μπού­το τους, ο frontman Charlie Steen και η παρέα του έχτι­σαν τη φήμη τους εκεί που κάθε rock μπά­ντα που σέβε­ται τον εαυ­τό της οφεί­λει να το κάνει: πάνω στη σκηνή!

FACEBOOK https://www.facebook.com/shamebanduk/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/shame/
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCEzHSKr1_q55AhwaGpkP5xQ

H προ­πώ­λη­ση των εισι­τη­ρί­ων για τις 8 Ιου­νί­ου στο Release Athens 2019 συνε­χί­ζε­ται προς 42 ευρώ. Δια­τί­θε­ται και περιο­ρι­σμέ­νος αριθ­μός VIP εισι­τη­ρί­ων προς 100 ευρώ.

Διά­θε­ση:

Τηλε­φω­νι­κά / στο 11876

Online / www.viva.gr / www.releaseathens.gr

Φυσι­κά σημεία / στα κατα­στή­μα­τα Reload, Seven Spots, Κατα­στή­μα­τα Wind, Ευριπίδης,στον πολυ­χώ­ρο Yoleni’s (Σόλω­νος 9, καθη­με­ρι­νά 8:00–00:00, Σάβ­βα­το 9:00–00:00, Κυρια­κή 10:00–20:00), στο Viva Kiosk Συντάγ­μα­τος (Πλ. Συντάγ­μα­τος 4, καθη­με­ρι­νά 9:00–21:00) και στο Viva Spot Τεχνό­πο­λης (μέσα στον χώρο της Τεχνό­πο­λης, είσο­δος από οδό Περ­σε­φό­νης, Δευτ-Σαβ 11:00–19:00)

Επι­σκε­φτεί­τε το site, τη facebook και την instagram page του Release Athens για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, εκτε­νέ­στε­ρα βιο­γρα­φι­κά των καλ­λι­τε­χνών που συμ­με­τέ­χουν στο φεστι­βάλ, μαζί με τα τελευ­ταία νέα, πλη­ρο­φο­ρί­ες για την προ­πώ­λη­ση και την πρό­σβα­ση στην Πλα­τεία Νερού:

www.releaseathens.gr
https://www.facebook.com/releaseathens/
https://www.instagram.com/release_athens/

 

Πηγή http://roxx.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων