- Διαφήμιση -

Μαρινέλλα: Το πρώτο της μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

Η Μαρινέλλα, η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση που είχε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Κώστα Μακεδόνα, την Ήβη Αδάμου και τους αδελφούς Τσαχουρίδη.

Καθώς κατέ­βαι­νε στο καμα­ρί­νι της για να ετοι­μα­στεί έπε­σε και χτύ­πη­σε στα σκα­λιά, με απο­τέ­λε­σμα να σπά­σει το ισχίο της.

Αμέ­σως μετα­φέρ­θη­κε στο ιδιω­τι­κό νοσο­κο­μείο των βορεί­ων προ­α­στί­ων όπου απο­φα­σί­στη­κε να χειρουργηθεί.

Από τους πρώ­τους που επι­κοι­νώ­νη­σαν με την Μαρι­νέλ­λα για να της ευχη­θούν ήταν ο επι­στή­θιος φίλος της Λάκης Λαζό­που­λος, ο οποί­ος παρα­κο­λού­θη­σε φέτος το πρό­γραμ­μά της δύο φορές, μία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και άλλη μία στην Αθή­να. Και βέβαια δεν ήταν ο μόνος.

Σύμ­φω­να με την Espresso, η ίδια είναι ήδη πολύ καλύ­τε­ρα κι έχει αρχί­σει να ξανα­βρί­σκει το κέφι της.

Η αγα­πη­μέ­νη τρα­γου­δί­στρια μάλι­στα, μέσω ανα­κοί­νω­σής της που εστά­λη χθες το βρά­δυ από την υπεύ­θυ­νη επι­κοι­νω­νί­ας του μαγα­ζιού όπου εμφα­νί­ζε­ται, Μαρ­γα­ρί­τα Δρού­τσα, ευχα­ρί­στη­σε όλο τον κόσμο για το ενδια­φέ­ρον και την αγά­πη του, ενώ έγι­νε γνω­στό πως σε δύο με τρεις ημέ­ρες θα επι­στρέ­ψει στο σπί­τι της και στις δρα­στη­ριό­τη­τές της.

 

Πηγή amp.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων