- Διαφήμιση -

Τι λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. για την απόπειρα απαγωγής της 12χρονης

«Η 12χρονη θα εξεταστεί από ειδικούς της αστυνομίας, για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, σύμφωνα με την πολύχρονη εμπειρία μας, στην συντριπτική πλειονότητα ανάλογων καταγγελιών έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε περιστατικό απόπειρας αρπαγής», τονίζουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ αστυνομικές πηγές.

Η αστυ­νο­μία εξε­τά­ζει με πολ­λή προ­σο­χή καταγ­γε­λία ότι άγνω­στα άτο­μα προ­σπά­θη­σαν να επι­βι­βά­σουν σε ένα λευ­κό φορ­τη­γά­κι 12χρονη μαθή­τρια την ώρα που αυτή βρι­σκό­ταν έξω από σχο­λείο στην Πεύκη.

Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία των γονέ­ων της στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Πεύ­κης, η 12χρονη τους είπε ότι ενώ βρι­σκό­ταν, προ­χθές το μεση­μέ­ρι έξω από το σχο­λείο της, στα­μά­τη­σε ξαφ­νι­κά δίπλα της ένα λευ­κό φορ­τη­γά­κι και ένας από τους άνδρες που ήταν μέσα βγή­κε έξω και της είπε «έλα να σου δώσω κάτι». Στη συνέ­χεια, σύμ­φω­να πάντα με την καταγ­γε­λία, βγή­κε από το όχη­μα και άλλος ένας άνδρας και τότε η 12χρονη έφυ­γε τρέ­χο­ντας από το σημείο. Στη συνέ­χεια είπε στους γονείς της τι είχε συμ­βεί και εκεί­νοι έκα­ναν την καταγ­γε­λία στην αστυνομία.

«Η 12χρονη θα εξε­τα­στεί από ειδι­κούς της αστυ­νο­μί­ας, για να δια­πι­στώ­σου­με τι ακρι­βώς έχει συμ­βεί. Πάντως, σύμ­φω­να με την πολύ­χρο­νη εμπει­ρία μας, στην συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα ανά­λο­γων καταγ­γε­λιών έχει απο­δει­χθεί ότι δεν υπήρ­ξε περι­στα­τι­κό από­πει­ρας αρπα­γής», τονί­ζουν στο ΑΠΕΜΠΕ αστυ­νο­μι­κές πηγές.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων