- Διαφήμιση -

Φθιώτιδα: Βρέθηκε ο ηλικιωμένος από την Αττική που αγνοούνταν

Κινητοποιήθηκαν όλες οι αρχές από τη στιγμή που δεν απαντούσε στα τηλέφωνα

Τέλος στις ανα­ζη­τή­σεις και στην αγω­νία για τον ηλι­κιω­μέ­νο από την Λυκό­βρυ­ση Αττι­κής που είχε εξα­φα­νι­στεί από το σπί­τι του το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής και τον ανα­ζη­τού­σαν από το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του (24/8) στην δυτι­κή Φθιώ­τι­δα.

Του αντα­πο­κρι­τή μας από το lamiareport.gr στη Στε­ρεά Ελλάδα

Αστυ­νο­μι­κοί του ΑΤ Σπερ­χειά­δας με επι­κε­φα­λής τον Διοι­κη­τή Γιώρ­γο Στα­θο­κώ­στα, αξιο­ποιώ­ντας τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που είχαν για το αυτο­κί­νη­το του 75χρονου, τον εντό­πι­σαν στο Δασι­κό Χωριό μετά τη Μεσαία Κάψη, αν και οι συντε­ταγ­μέ­νες από το κινη­τό, τους «έστελ­ναν» στο Ροβο­λιά­ρι στις κεραί­ες του Προ­φή­τη Ηλία!

Μαζί με τους αστυ­νο­μι­κούς στις ανα­ζη­τή­σεις πήραν μέρος και πυρο­σβέ­στες από την ΠΥ Μακρα­κώ­μης και την 7η ΕΜΑΚ με τον εκπαι­δευ­μέ­νο μάλι­στα σκύ­λο, καθώς το μυα­λό όλων είχε πάει στο κακό.

Άγνω­στο για­τί ο ηλι­κιω­μέ­νος έφυ­γε χωρίς να ειδο­ποι­ή­σει κανέ­ναν ενώ δεν απα­ντού­σε και στις κλή­σεις των δικών του ανθρώπων.

Το σημα­ντι­κό πάντως είναι ότι, είναι καλά στην υγεία του και θα παρα­λη­φθεί από τους οικεί­ους του.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων