- Διαφήμιση -

Εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πεύκη

Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Στό­χος αγνώ­στων δρα­στών έγι­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα υπο­κα­τά­στη­μα των ΕΛΤΑ, στην οδό Βαρ­βα­ρέ­σου, στην Πεύκη.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, οι δρά­στες τοπο­θέ­τη­σαν στην πρό­σο­ψη του υπο­κα­τα­στή­μα­τος αυτο­σχέ­διο εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό που απο­τε­λεί­το από γκα­ζά­κια, ο οποί­ος εξερ­ρά­γη στις 04:10 προ­κα­λώ­ντας υλι­κές ζημιές στο κτίριο.

Η αστυ­νο­μία διε­νερ­γεί έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των δραστών.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων