- Διαφήμιση -

Αποκύημα παιδικής φαντασίας η απόπειρα αρπαγής 12χρονης στην Πεύκη

Η ίδια αποκάλυψε στους γονείς της ότι επινόησε την ιστορία

Η δήθεν από­πει­ρα αρπα­γής της 12χρονης έξω από το σχο­λείο της στην Πεύ­κη ήταν από απο­δεί­χθη­κε απο­κύ­η­μα παι­δι­κής φαντασίας.

Αρχι­κά, οι γονείς της μαθή­τριας έκα­ναν σχε­τι­κά καταγ­γε­λία στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Πεύ­κης. Στη συνέ­χεια όμως, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού-Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων, από αστυ­νο­μι­κές πηγές, το κορι­τσά­κι απο­κά­λυ­ψε στους γονείς της, ότι επι­νό­η­σε αυτή την δήθεν από­πει­ρα ενα­ντί­ον της για­τί είχε αργή­σει να γυρί­σει από το σχο­λείο και φοβή­θη­κε μήπως την μάλω­ναν οι γονείς της.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων