- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κολλέγιο Αθηνών: Καταγγελία για εισβολή ατόμων με μαχαίρια

Ανα­φο­ρές για εξω­σχο­λι­κά  άτο­μα με μαχαί­ρια εντός του Κολ­λε­γί­ου Αθη­νών σήμα­ναν «συνα­γερ­μό»  στην Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης (19/1).

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από γονείς μαθη­τών του Κολ­λε­γί­ου, το πρωί της Πέμ­πτης απει­λή­θη­κε επει­σό­διο έξω από το σινέ «Αβά­να» , όταν εξω­σχο­λι­κοί — ενδε­χο­μέ­νως συμ­μο­ρία  στην οποία συμ­με­τέ­χουν και νεα­ροί Αλβα­νοί, όπως ανα­φέ­ρουν κάποιοι γονείς — περι­κύ­κλω­σαν με άγριες δια­θέ­σεις τον μαθη­τή  ο οποί­ος σώθη­κε με την παρέμ­βα­ση φίλων του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων