- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Στα βόρεια προάστια της Αττικής τα περισσότερα προβλήματα

Περισ­σό­τε­ρες από 100 κλή­σεις δέχτη­κε για την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής το Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, από χθες το βρά­δυ μέχρι σήμε­ρα τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, λόγω της επι­δεί­νω­σης του και­ρού, που χαρα­κτη­ρί­στη­κε από θυελ­λώ­δεις ανέ­μους και ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις και καταιγίδες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων