- Διαφήμιση -

Προσπάθειες για δημιουργία ΚΕΠ για κωφούς στον Πειραιά

O δήμαρ­χος Πει­ραιά Γιάν­νης Μώρα­λης παρευ­ρέ­θη­κε σήμε­ρα, στην ετή­σια εκδή­λω­ση του Συλ­λό­γου Κωφών Πει­ραιώς και Νήσων και του Αθλη­τι­κού Συλ­λό­γου Κωφών και Νήσων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στον δημο­τι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «ΣΙΝΕΑΚ»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων