- Διαφήμιση -

Πυρκαγιά σε κτίσμα στον αύλειο χώρο του Μεγάρου Μαξίμου

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε σε ισό­γειο κτί­σμα που βρί­σκε­ται στον αύλειο χώρο του Μεγά­ρου Μαξί­μου και για την κατά­σβε­σή της έχουν κινη­το­ποι­η­θεί ισχυ­ρές δυνά­μεις της Πυροσβεστικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων