- Διαφήμιση -

Έκλεβαν με νεκροφόρα υλικά από οικοδομές και τα πουλούσαν – Συνελήφθη 56χρονος

Ακό­μα και μια νεκρο­φό­ρα χρη­σι­μο­ποιού­σε μια σπεί­ρα που έκλε­βε υλι­κά από οικο­δο­μές και τα που­λού­σε απο­κο­μί­ζο­ντας μεγά­λο οικο­νο­μι­κό όφελος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων