- Διαφήμιση -

Ρέντη — Αποκαλυπτικές καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων

Βίντεο και απο­κα­λυ­πτι­κές φωτο­γρα­φί­ες μέσα και έξω από το γήπε­δο του Ρέντη λίγο πριν ξεκι­νή­σει η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους αστυ­νο­μι­κούς των ΜΑΤ που κατέ­λη­ξε στο να πέσει νεκρός από ναυ­τι­κή φωτο­βο­λί­δα ο Γιώρ­γος Λυγ­γε­ρί­δης έρχο­νται στο φως της δημοσιότητας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων