- Διαφήμιση -

Νίκαια: Τροχαίο με εγκατάλειψη ηλικιωμένου — Σοβαρά τραυματισμένος ο πεζός

Σε σοβα­ρή κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται στο Τζά­νειο νοσο­κο­μείο, ηλι­κιω­μέ­νος άνδρας που παρα­σύρ­θη­κε και εγκα­τα­λεί­φθη­κε το βρά­δυ της Πέμ­πτης από οδη­γό μοτο­σι­κλέ­τας  σε κεντρι­κό δρό­μο της Νίκαιας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων