- Διαφήμιση -

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Ο Ελλη­νι­κός Ερυ­θρός Σταυ­ρός τιμά την 4η Φεβρουα­ρί­ου, Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά του Καρ­κί­νου συνε­χί­ζο­ντας με μεγά­λη επι­τυ­χία το «ΤΑΞΙΔΙ» για την πανελ­λή­νια εκστρα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης, Εκπαί­δευ­σης και Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης των γυναι­κών με σκο­πό την πρό­λη­ψη και την έγκαι­ρη ανί­χνευ­ση του καρ­κί­νου του μαστού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων