- Διαφήμιση -

Πέθανε ο Θεόφιλος Σεχίδης

Βρέθηκε νεκρός στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού

Νεκρός στο ψυχια­τρείο των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού βρέ­θη­κε ο 46χρονος Θεό­φι­λος Σεχί­δης. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο θάνα­τός του οφεί­λε­ται σε παθο­λο­γι­κά αίτια.

Ο Σεχί­δης, είχε παγώ­σει το πανελ­λή­νιο το καλο­καί­ρι του 1996, όταν ο 24χρονος ‑τότε-  φοι­τη­τής Νομι­κής, σκό­τω­σε στον Λιμέ­να της Θάσου στις 19 και 20 Μαΐ­ου, πέντε μέλη της οικο­γέ­νειάς του. Τη μητέ­ρα του, τον πατέ­ρα του, την αδελ­φή, τη για­γιά και τον θείο του.

Ο Σεχί­δης αφού σκό­τω­σε τα θύμα­τά του, τεμά­χι­σε τα πτώ­μα­τά τους, τα έβα­λε σε πλα­στι­κές σακού­λες και εν συνε­χεία τις έθα­ψε στον σκου­πι­δό­το­πο της Καβά­λας. Από ορι­σμέ­να μάλι­στα είχε αφαι­ρέ­σει τμή­μα­τα του εγκε­φά­λου για να τα «μελε­τή­σει αργότερα».

 

Πηγή http://www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων