- Διαφήμιση -

Αυτός είναι ο 43χρονος που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε ανήλικη με νοητική υστέρηση [εικόνες]

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Συνε­λή­φθη ο 43χρονος, τα στοι­χεία του οποί­ου είχε δώσει στη δημο­σιό­τη­τα η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Πει­ραιά, και κατη­γο­ρεί­το για κατά­χρη­ση σε ασέλ­γεια 17χρονης ανή­λι­κης κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, ακού­σια απα­γω­γή ανη­λί­κου με σκο­πό την ακο­λα­σία, επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη, εξύ­βρι­ση, απει­λή κατά συρ­ροή και φθο­ρά ξένης ιδιο­κτη­σί­ας, πρά­ξεις που φαί­νε­ται ότι τελέ­σθη­καν στη Σαλα­μί­να το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 01-12-2018 έως 30-01-2019.

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, ο 43χρονος από τη Νίκαια του Πει­ραιά προ­σπά­θη­σε να αρπά­ξει με τη βία τη 17χρονη ‑που φέρε­ται να είχε νοη­τι­κή υστέ­ρη­ση και να δια­τη­ρού­σε σχέ­ση μαζί της- από το σπί­τι της σε περιο­χή της Σαλα­μί­νας, αλλά δεν τα κατά­φε­ρε. Ο 43χρονος που αρχι­κά διέ­φυ­γε συνε­λή­φθη και θα οδη­γη­θεί στις φυλα­κές της Τρίπολης.

 

Πηγή http://www.iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων