Άλλο ένα σπί­τι κατέρ­ρευ­σε, λίγες μόλις ημέ­ρες μετά την κατάρ­ρευ­ση ενός εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νου σπι­τιού στο Γκάζι.

Σύμ­φω­να με τον ΣΚΑΪ, το εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο σπί­τι ήταν στην Πνύ­κα. Δεν έχει ανα­φερ­θεί κάποιος τραυ­μα­τι­σμός, ούτε προ­κλή­θη­καν υλι­κές ζημιές σε κάποιο όχημα.