- Διαφήμιση -

Παλαιό Φάληρο: Τρόμος για οικογένεια επιχειρηματία τα ξημερώματα

Η σύζυ­γος του επι­χει­ρη­μα­τία που έζη­σε στιγ­μές τρό­μου που με την οικο­γέ­νειά της σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα όταν έπε­σαν θύμα­τα ληστεί­ας στο δια­μέ­ρι­σμά τους στο Παλαιό Φάλη­ρο, μίλη­σε στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Open.

«Είμα­στε καλά» είπε και πρό­σθε­σε «ότι όλα συνέ­βη­σαν στις 12μιση το βρά­δυ. Ήταν τρία άτο­μα, μας έδε­σαν, μας απεί­λη­σαν και μας έκλε­ψαν. Προ­σπά­θη­σα να λύσω πρώ­τα το παι­δί μου και μετά προ­σπα­θή­σα­με να λύσου­με ο ένας τον άλλον»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων