- Διαφήμιση -

Πορεία διαμαρτυρίας ηθοποιών και σπουδαστών καλλιτεχνικών σχολών

Σύσ­σω­μο το Σωμα­τείο Ελλή­νων ηθο­ποιών, Σωμα­τεία σκη­νο­θε­τών, μαθη­τές από καλ­λι­τε­χνι­κά σχο­λεία και άλλοι, βρέ­θη­καν το πρωί της Τρί­της 10/1 έξω από το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν, προ­κει­μέ­νου να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τά τους.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων