- Διαφήμιση -

Εύη Βατίδου: Ποινική δίωξη για κακούργημα

Για κακούρ­γη­μα διώ­κε­ται η Εύη Βατί­δου η οποία συνε­λή­φθη ως υπαί­τια για­τί εμβό­λι­σε μια μοτο­σι­κλέ­τα με απο­τέ­λε­σμα να προ­κα­λέ­σει και τραυ­μα­τι­σμό. Ο εισαγ­γε­λέ­ας με βάση τα στοι­χεία της προ­α­να­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας άσκη­σε σε βάρος της ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για βαριά σκο­πού­με­νη σωμα­τι­κή βλά­βη τετε­λε­σμέ­νη και σε απόπειρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων