- Διαφήμιση -

Πολυκατοικία του Ασυρμάτου: Μία «διαφορετική» πολυκατοικία κάτω από τον λόφο του Φιλοπάππου

Η πολυ­κα­τοι­κία του Ασυρ­μά­του είναι ένα αρχι­τε­κτο­νι­κό αξιο­θέ­α­το σε μία ιστο­ρι­κή συνοι­κία του κέντρου. Στον Ασύρ­μα­το εγκα­τα­στά­θη­καν το 1922 πάνω από 800 οικο­γέ­νειες προ­σφύ­γων και για δεκα­ε­τί­ες θεω­ρού­νταν μία από τις πιο κακό­φη­μες περιο­χές της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων