- Διαφήμιση -

Σε προσαγωγές 25 ανηλίκων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. — Πληροφορίες ότι ετοίμαζαν συμπλοκή στη Γλυφάδα

Η αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε προ­σα­γω­γές 25 ανη­λί­κων στην Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας ΝΑ Αττι­κής, καθώς υπήρ­χε η πλη­ρο­φο­ρία ότι θα συνα­ντη­θούν για συμπλο­κή στην Γλυφάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων