- Διαφήμιση -

Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Αίγινα

Οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου έκανε οπισθοπορεία και παρέσυρε μία 87χρονη και έναν 89χρονο

Θανα­τη­φό­ρο τρο­χαίο σημειώ­θη­κε σήμε­ρα στο λιμά­νι της Σου­βά­λας στην Αίγι­να, με θύμα μία 87χρονη.

Συγκε­κρι­μέ­να, Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νη­το που οδη­γού­σε 58χρονος, στην προ­σπά­θεια του να το μετα­κι­νή­σει από τον χώρο στάθ­μευ­σης κάνο­ντας οπι­σθο­πο­ρεία, παρέ­συ­ρε μία 87χρονη και έναν 89χρονο, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό τους.

Οι ηλι­κιω­μέ­νοι δια­κο­μί­σθη­καν με ασθε­νο­φό­ρο όχη­μα του Κέντρου Υγεί­ας Αίγι­νας στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Νίκαιας, όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τος της 87χρονης. Προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί­ται από το Λιμε­ναρ­χείο Αίγινας.

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων