- Διαφήμιση -

Ζωγράφου: Μαζική πορεία διαμαρτυρίας για την έξωση της Ιωάννας Κολοβού

Μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία πραγ­μα­το­ποιούν στου Ζωγρά­φου εργα­ζό­με­νοι, σωμα­τεία και άλλοι κοι­νω­νι­κοί φορείς ως ένδει­ξη συμπα­ρά­στα­σης στην Ιωάν­να Κολο­βού και του ανά­πη­ρου γιού της μετά την βίαιη έξω­ση που τους έγι­νε νωρίς το πρωί από αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων