- Διαφήμιση -

Εμπρηστική επίθεση σε Ι.Χ. του αστυνομικού που εξέδιδε 19χρονη στην Ηλιούπολη

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα

Εμπρη­στι­κή επί­θε­ση σημειώ­θη­κε, λίγα λεπτά πριν από τις 4 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας, έξω από πολυ­κα­τοι­κία στην Ηλιούπολη.

Παρα­νά­λω­μα του πυρός έγι­ναν ένα αυτο­κί­νη­το και μία μοτο­σι­κλέ­τα, ενώ στην περιο­χή έσπευ­σαν έξι πυρο­σβέ­στες με δύο οχή­μα­τα. Σημειώ­νε­ται πως στη συγκε­κρι­μέ­νη πολυ­κα­τοι­κία ήταν το δια­μέ­ρι­σμα «κολα­στή­ριο» όπου αστυ­νο­μι­κός κατη­γο­ρεί­ται ότι κρα­τού­σε αιχ­μά­λω­τη και εξέ­δι­δε μία 19χρονη κοπέλα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων