- Διαφήμιση -

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Νέα Μάκρη

Πολλές μικρές και διαφορετικές οι εστίες της πυρκαγιάς

Καλύ­τε­ρη εικό­να παρου­σιά­ζει, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά η οποία ξεκί­νη­σε σε δύο δια­φο­ρε­τι­κές εστί­ες στη Νέα Μάκρη και απεί­λη­σε σοβα­ρά κατοι­κί­ες μέσα στον οικι­σμό Λιβί­σι, καθώς δεν υπάρ­χει πλέ­ον μέτω­πο, αλλά παρ’ όλ’ αυτά τέθη­καν σε γενι­κή επι­φυ­λα­κή όλες οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες της Αττι­κής με εντο­λή του αρχη­γού του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, αντι­στρα­τή­γου Στέ­φα­νου Κολοκούρη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Μαρα­θώ­νας σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων