- Διαφήμιση -

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία

Έκτα­κτες κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις ανα­μέ­νε­ται να τεθούν σε ισχύ ενό­ψει της 50ης επε­τεί­ου για το Πολυ­τε­χνεί­ου από την Τετάρ­τη μέχρι και το Σάββατο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων