- Διαφήμιση -

Στον ανακριτή ο γυναικοκτόνος στη Δάφνη

Σκότωσε την 31χρονη ενώ κοιμόταν

Αντι­μέ­τω­πος με το «κατη­γο­ρώ» της ελλη­νι­κής Δικαιο­σύ­νης βρί­σκε­ται ο 40χρονος ο οποί­ος μαχαί­ρω­σε μέχρι θανά­του την 31χρονη σύζυ­γό του στη Δάφ­νη. Ο καθ’ ομο­λο­γία γυναι­κο­κτό­νος περ­νά το κατώ­φλι του ανα­κρι­τή, προ­κει­μέ­νου να απο­λο­γη­θεί για το εγκλη­μά του.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων