- Διαφήμιση -

Ντελίβερι ναρκωτικών και 4 συλλήψεις στον Ωρωπό

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού πέρασαν χειροπέδες σε 4 άτομα

Όλα ξεκί­νη­σαν μετά από μία πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι δύο άτο­μα με τα προ­σω­νύ­μια «Κίτσος» και «Ηλί­ας» έκα­ναν… ντε­λί­βε­ρι ναρ­κω­τι­κών αλλά και αγο­ρα­πω­λη­σί­ες στα σπί­τι τους.

Για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη τους σχη­μα­τί­στη­κε ειδι­κή ομά­δα έρευ­νας, όπου εντό­πι­σε έναν 25χρονο υπή­κοο Αλβα­νί­ας ο οποί­ος στο σπί­τι του στο Χαλ­κού­τσι δέχο­νταν περί­ερ­γες «επι­σκέ­ψεις» από νεα­ρά άτο­μα κι έναν 26χρονο Έλλη­να στα Νέα Παλά­τια Ωρω­πού, όπου είχε ακρι­βώς την ίδια… συνήθεια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων