- Διαφήμιση -

Το ακριβότερο ακίνητο της Αθήνας σε χέρια σεΐχη

Το ακί­νη­το κυριο­λε­κτι­κά στην σκιά της Ακρό­πο­λης πωλεί­ται σε δημο­πρα­σία των Sotheby’s.

Με πέντε συνο­λι­κά ορό­φους, το ισό­γειο απο­τε­λεί­ται από δύο επαγ­γελ­μα­τι­κά ακί­νη­τα 146 τ.μ και 114 τ.μ, το καθέ­να με δική του άμε­ση πρό­σβα­ση στο υπό­γειο, και ένα δια­μέ­ρι­σμα 40 τ.μ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων