- Διαφήμιση -

Πρωτομαγιά: Διαδηλωτές έριξαν κόκκινη μπογιά στο σιντριβάνι του Συντάγματος για τη Γάζα

Σε μια συμ­βο­λι­κή κίνη­ση για τον πόλε­μο στη Γάζα προ­χώ­ρη­σαν ορι­σμέ­νοι δια­δη­λω­τές και δια­δη­λώ­τριες κατά τη διάρ­κεια του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου για την εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, ρίχνο­ντας κόκ­κι­νη μπο­γιά στο σιντρι­βά­νι της πλα­τεί­ας Συντάγματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων