- Διαφήμιση -

Πορεία στην Αθήνα για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου — Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί Μετρό

Μετά το πρω­ι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο για τα 15 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου, νέα πορεία πραγ­μα­το­ποιεί­ται το από­γευ­μα στο κέντρο της Αθή­νας, ενώ αντί­στοι­χες δια­δη­λώ­σεις γίνο­νται και σε πολ­λές άλλες πόλεις.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων