- Διαφήμιση -

Όταν η Αθήνα είχε άμαξες

Τότε που η πρωτεύουσα της Ελλάδας δεν είχε χιλιάδες αυτοκίνητα και ψηλά κτήρια

Μια βόλ­τα στην Παλιά Αθή­να μέσα από ασπρό­μαυ­ρες φωτο­γρα­φί­ες της πρω­τεύ­ου­σας ποτέ δεν είναι βαρε­τή, αφού μπο­ρού­με να δού­με πώς ήταν η πόλη αυτή δεκα­ε­τί­ες πριν. Μια εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή πρω­τεύ­ου­σα, με τραμ, άμα­ξες και κυρί­ους καλο­ντυ­μέ­νους. Αυτά βέβαια ήταν η μία όψη καθώς στην Παλιά Αθή­να υπήρ­χε και φτώ­χεια και ανέχεια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων