- Διαφήμιση -

Ομόνοια: Η ΕΛ.ΑΣ απέτρεψε συμπλοκή με μαχαίρια

Η ΕΛ.ΑΣ. κατά­φε­ρε να απο­τρέ­ψει μία συμπλο­κή ανά­με­σα σε άτο­μα τα οποία ασχο­λού­νται με τη δια­κί­νη­ση ναρκωτικών.

Τέσ­σε­ρα συνο­λι­κά άτο­μα, ανά­με­σά τους μια γυναί­κα και ένας 17χρονος και ένας ανή­λι­κος, έκλει­σαν ραντε­βού στην περιο­χή της Ομό­νοιας, στην Αθήνα…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων