- Διαφήμιση -

Ζεφύρι: Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά

Η Αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε τρεις συλ­λή­ψεις για όπλα και ναρ­κω­τι­κά ενώ βρέ­θη­κε και βλή­μα όλμου κρυμ­μέ­νο σε σπί­τι, για το οποίο, όπως μετέ­δω­σε η ΕΡΤ, κλή­θη­κε το Τμή­μα Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρη­κτι­κών Μηχα­νι­σμών, προ­κει­μέ­νου να το απενεργοποιήσει.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων