- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο εταιρείας ταχυμεταφορών στα Πατήσια

Κινη­μα­το­γρα­φι­κή διάρ­ρη­ξη σε εται­ρεία ταχυ­με­τα­φο­ρών στα Πατή­σια έγι­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα, με τους δρά­στες να αρπά­ζουν το χρη­μα­το­κι­βώ­τιο και να διαφεύγουν.

Πέντε άτο­μα διέρ­ρη­ξαν τα γρα­φεία της εται­ρεί­ας ταχυ­με­τα­φο­ρών στην οδό Κουρ­τί­δου στα Πατή­σια, σπά­ζο­ντας την τζα­μα­ρία, κατά­φε­ραν σε μόλις 2,5 λεπτά και παρό­λο που χτυ­πού­σε ο συνα­γερ­μός, να ξηλώ­σουν το χρη­μα­το­κι­βώ­τιο που περιεί­χε γύρω στα 20.000 €. Φόρ­τω­σαν το χρη­μα­το­κι­βώ­τιο σε αυτο­κί­νη­το και έφυ­γαν, ενώ τόσο οι κάμε­ρες της εται­ρεί­ας κατέ­γρα­φαν τις κινή­σεις τους, όσο και κάμε­ρες από γει­το­νι­κά κτίρια.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Πατή­σια Κολιά­τσου σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή ΕΡΤ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων