- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη 63χρονου παιδόφιλου που κακοποιούσε σεξουαλικά και έναντι αμοιβής ανήλικα αδελφάκια

Νέα περί­πτω­ση παι­δό­φι­λου που δρού­σε στο κέντρο της Αθή­νας εξι­χνιά­στη­κε από την Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττικής.

Σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία σε βάρος ενός 63χρονου Έλλη­να παι­δό­φι­λου, για γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανή­λι­κους ή ενώ­πιον τους και γενε­τή­σια πρά­ξη με ανή­λι­κο ένα­ντι αμοι­βής, κατά συρ­ροή και κατ’ εξακολούθηση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων