- Διαφήμιση -

Αμπελόκηποι: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο-Με αυτόματα οι δράστες

Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στους Αμπελόκηπους, στην οδό Μεσογείων 6. Οι δράστες κρατούσαν ούζι ή σκόρπιον αυτόματα όπλα.

Ληστεία σε κοσμη­μα­το­πω­λείο στους Αμπε­λό­κη­πους, στην οδό Μεσο­γεί­ων 6. Οι δρά­στες κρα­τού­σαν ούζι ή σκόρ­πιον αυτό­μα­τα όπλα.

Δύο άτο­μα εισήλ­θαν στο κοσμη­μα­το­πω­λείο με τον έναν εξ αυτών να προ­σποιεί­ται τον πελά­τη. Απεί­λη­σαν την ιδιο­κτή­τρια με αυτό­μα­τα όπλα ούζι ή σκόρ­πιον και στη συνέ­χεια έσπα­σαν τις προ­θή­κες από όπου αφαί­ρε­σαν κοσμήματα.

Από τα θραύ­σμα­τα τραυ­μα­τί­στη­κε ελα­φρά η γυναίκα.

Οι δρά­στες διέ­φυ­γαν μέσα από τη στοά που βρί­σκε­ται στο σημείο προς την οδό Μιχα­λα­κο­πού­λου κα μετά εξα­φα­νί­στη­καν με μοτοσικλέτα.

Περί­που 20 μέτρα πιο πέρα υπήρ­χαν αστυ­νο­μι­κοί οι οποί­οι δεν αντε­λή­φθη­σαν κάτι.

 

Πηγή http://www.thetoc.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων