- Διαφήμιση -

Δραπετσώνα: Κάηκε διαμέρισμα ‑Είχαν κόψει το ρεύμα στον ιδιοκτήτη και φώτιζε με κεριά

ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΕΣΒΕΣΑΝ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Φωτιά ξέσπα­σε σε δια­μέ­ρι­σμα 4ου ορό­φου σε πολυ­κα­τοι­κία στη Δρα­πε­τσώ­να. Ισχυ­ρές πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις κατά­φε­ραν να την σβή­σουν χωρίς να υπάρ­ξουν τραυματίες.

Όπως ανέ­φε­ραν στο Piraeus Press περί­οι­κοι της πολυ­κα­τοι­κί­ας επί της οδού Καπε­τα­νί­δου, ο ιδιο­κτή­της του σπι­τιού δεν είχε ρεύ­μα εδώ και κάποιο και­ρό, καθώς λόγω οικο­νο­μι­κής αδυ­να­μί­ας η ΔΕΗ είχε δια­κό­ψει την παρο­χή ρεύ­μα­τος. Για αυτό ανα­γκα­ζό­ταν να φωτί­ζει το σπί­τι με κεριά κατά τις νυχτε­ρι­νές ώρες. Όπως δεί­χνουν τα πρώ­τα στοι­χεία, αυτή πρέ­πει να είναι και η αιτία της πυρκαγιάς.

Στά­χτη έγι­νε το δια­μέ­ρι­σμα του 4ου ορό­φου ‑Φωτο­γρα­φία: piraeuspress
18 πυρο­σβέ­στες με 6 οχή­μα­τα έσβη­σαν την πυρ­κα­γιά ‑Φωτο­γρα­φία: piraeuspress

Πηγή  iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων