- Διαφήμιση -

Αμπελόκηποι: Η ιστορία μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας

Οι Αμπε­λό­κη­ποι είναι συνοι­κία της Αθή­νας στα βορειο­α­να­το­λι­κά του κέντρου της πόλης, η οποία εκτεί­νε­ται εκα­τέ­ρω­θεν της Οδού Πανόρ­μου, της Λεω­φό­ρου Κηφι­σί­ας και της Λεω­φό­ρου Μεσογείων.

Πριν από την ελλη­νι­κή επα­νά­στα­ση, στις αρχές του 19ου αιώ­να, οι Αμπε­λό­κη­ποι ήταν χωριό λίγα χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά της Αθή­νας. Το χωριό Αμπε­λό­κη­ποι σημειώ­νε­ται στους χάρ­τες αυτής της περιό­δου. Στα τέλη του 19ου αιώ­να, το χωριό παρέ­μει­νε εκτός των ορί­ων του οικι­σμού των Αθη­νών,  μέχρι και το 1881…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων